Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Til kamp for læreboka

Læremiddelutvalget inviterte til heldagsseminar for lærebokforfattere 12. januar.

Læremiddel
Seminaret ble åpnet av Dagny Holm, medlem i NFFOs læremiddelutvalg.

Som et ledd i utvalgets ønske om å skape sterkere felleskap blant landets lærebokforfattere inviterte læremiddelutvalget ved NFFO til et heldagsseminar med inspirerende foredrag, der vi delte erfaringer og diskuterte den prekære situasjonen læremiddelforfattere står i.
Seminaret ble åpnet av Dagny Holm, medlem i NFFOs læremiddelutvalg, som holdt et flammende innledning om viktigheten av å mobilisere landets lærebokforfattere, spesielt i møte med manglende avtaleverk rundt digitale læremidler.
Bjørn Arild Ersland, som har skrevet både billedbøker og illustrerte faktabøker for barn snakket om hvordan vi kan bruke skjønnlitterære grep når vi skriver sakprosa for barn og unge.
Marit Ausland fra administrasjonen gav tips til hvordan vi skriver gode søknader og hva vi ikke burde gjøre.
Det ble en engasjert diskusjon med NFFOs juridiske rådgiver Jan Terje Helmli og Anna Moxnes Stabell rundt mangelen på konkrete avtaler for digitale læreverk.
Dagrun Skjelbred, som blant annet har skrevet om norsk lærebokhistorie, så på lærebokforfatterens rolle gjennom et historisk perspektiv og minte dagens lærebokforfattere på Nordahl Rolfsens oppfordring om at «Barnet vil mer end at underholdes. Barnet vil vide, tænke, føle, vokse og udvikles i alle retninger; det er en naturtrang. Barnet vil have alvor i legen.»

Lørdagens seminar viste at landets lærebokforfattere trenger et forum hvor vi kan diskutere åpent om våre økonomiske og arbeidsmessige kår, utveksle ideer om hva det vil si å være lærebokforfatter i Norge og møte andre som også er i samme situasjon.
Det kan ofte virke som læreboksjangeren er en skjult litteratur, og derfor ønsker Læremiddelutvalget å rette blikket på lærebokforfatteren og våre rettigheter som opphavere.

Ønsker du å bidra i vårt læremiddelutvalg? Vi trenger flere utvalgsmedlemmer.
For mer informasjon, vennligst kontakt Lan Phuong Le:
lan.phuong.le@nffo.no eller telefon 474 49 198.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med noen tredjepart. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.