Foreslår 25 millioner til innkjøpsordningen

SV la i dag fram sitt alternative statsbudsjett, hvor de foreslår å øke innkjøpsordningen for sakprosa med 25 millioner kroner.
– Det er helt klart et behov for å styrke faglitteraturen over hele landet, sier SVs kulturpolitiske talsperson, Kathy Lie.

Katlie ekstrastort
Kathy Lie, kulturpolitisk talskvinne i SV.

– SV framstår med sitt budsjettforslag som det beste litteraturpartiet her til lands, sier NFFOs generalsekretær Arne Vestbø.
– Vi er svært glade for å se flere av hjertesakene våre få prioritet, som styrking av innkjøpsordningen for sakprosa, flere kunstnerstipendhjemler og lesestrategisatsing.

Før valget skrev Anette Trettebergstuen (Ap), Freddy A. Øvstegård (SV) og Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) under på at innkjøpsordningen for sakprosa skulle få styrking. Vi var derfor skuffet da regjeringen la fram sitt tilleggsbudsjett for en uke siden med Anette Trettebergstuen (Ap) som kultur- og likestillingsminister og innkjøpsordningene hadde fått null kroner i styrking.
– Nå får vi håpe at regjeringspartiene husker sitt gamle løfte og at innkjøpsordningen for sakprosa kommer seirende ut av budsjettforhandlingene, sier Arne Vestbø.

Her er noen av nøkkeltallene innen litteraturfeltet, fra SVs alternative budsjett:

  • Styrking av Norsk kultufond og innkjøpsordningene (80 mill.):
    - Innkjøpsordningen for sakprosa (25 mill.)
    - 500 nye hjemler i Statens kunstnerstipend i løpet av fireårsperioden (55 mill.)
  • Felles digitalt innkjøpsbudsjett og utvikling for bibliotekene (45 mill.)
  • Nasjonal lesestrategi (20 mill.)
  • Økt støtte til litteratur- og leseorganisasjonene (8 mill.)
  • Kompensasjon for kopiering til privat bruk (10 mill.)

Også Anne Oterholm, rådsmedlem og leder for faglig utvalg for litteratur i Norsk kulturråd, er glad for forslaget.
– Vi ble jo skuffet over budsjettet som ble lagt fram av regjeringen Støre. Så det er veldig fint at SV nå ser det behovet for en kraftig økning i innkjøpsordningen. Nå er det bare å håpe på at SV prioriterer saken i budsjettforhandlingene. Det er jo et håp om at det kan gå, for jeg tror nok at også regjeringspartiene ønsker seg en slik styrking, sier Oterholm.

Kathy Lie er kulturpolitisk talsperson i SV, og sier at en styrket innkjøpsordning vil gi stor gevinst.
– Vi ser at det er et behov for å styrke faglitteraturen over hele landet, at gode bøker blir tilgjengelig for mange, uavhengig av privatøkonomi. Jeg ser av mitt eget nærbibliotek i Lier at det er et stort spenn i hvem som bruker biblioteket, og mange ulike grupper får nytte og glede av bruke tilbudene der.
– Hvordan skal dere nå jobbe med å få regjeringspartiene med på flertall for forslagene deres?
– Det er klart det er mange saker som har prioritet, men alle ting som kan virke utjevnende i befolkningen vil vi kjempe for. Dette handler om gi kunnskap og kultur til flest mulig mennesker. Så er det også en ekstra gevinst at en bedre innkjøpsordning vil gi bedre vilkår for mange forfattere og forlag. I det ligger det også en sikring i å få produsert mer litteratur, sier Kathy Lie.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med uvedkommende. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.