Gi elevene gode og oppdaterte læremidler!

Én sak må stå høyt oppe på agendaen når de nye kommunestyrene over det ganske land trer sammen etter valget: Å sikre at alle elever har tilgang på gode og oppdaterte læremidler.

20211118 nffo arne vestbø 025

Dette innlegget har stått på trykk i flere lokalaviser etter valget 11. september 2023.

For slik er ikke situasjonen i norske klasserom i dag. Kun 19 prosent av grunnskolene har oppdaterte læremidler i alle fag, til tross for at Kunnskapsløftet 2020 (“Fagfornyelsen”) er ferdig innført. Tallet stammer fra en undersøkelse som NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning) har gjort på oppdrag fra NFFO. Samme undersøkelse viser også at fysiske skolebøker er betydelig nedprioritert i norsk skole. Mens alle skoler i 2013 svarte at elevene hadde tilgang på fysiske bøker, svarer 7 prosent av grunnskolene negativt på dette spørsmålet i dag. Tilgangen på digitale læremidler er derimot tilnærmet hundre prosent. Men norske elever må ha tilgang på begge deler: I enkelte fag og emner vil det digitale fungere best, i andre det fysiske. Hva som gir best læring, vil også variere fra elev til elev.

80 prosent av grunnskolelederne begrunner manglende innkjøp av læremidler med dårlig økonomi. Som blant andre NRK har vist i flere saker den siste tiden, bruker kommune-Norge svimlende summer på nettbrett og digital infrastruktur i stedet for å betale for å få innhold av høy kvalitet. Dette til tross for at tilbudet er der: Norske forfattere og forlag har utviklet nye læremidler som er klar til bruk i alle skolefag.

Staten må bidra, men mye av ansvaret for å prioritere læremidler ligger hos den enkelte kommune. Å sikre kvalitet i skolen og elevers tilgang til gode og oppdaterte læremidler er en av kjerneoppgavene i lokaldemokratiet, og helt sentralt for byggingen av vårt felles kunnskapssamfunn.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med uvedkommende. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.