Her er de viktigste årsmøtevedtakene

Årsmøtet i NFFO og Det faglitterære fond 2023 er historie.
Her er noen av vedtakene som ble fattet.

20230318 nffo årsmøtet 170057 lite
Aage Borchgrevink (t.v.) fortsetter som styreleder i NFFO, mens Anders Vaa ble valgt som ny styreleder i Det faglitterære fond.

248 delegater var samlet til årskonferanse 18. og 19. mars, på Clarion Hotel The Hub, i Oslo sentrum. Selve årsmøtet ble avholdt lørdag 18., mens søndagen var viet to ulike fagkonferanser, én om forfatterøkonomi og én om sakprosa for barn og unge.
– Det er alltid hyggelig å se igjen forfatter- og oversetterkolleger fra hele Norge, til samtaler, debatter og hyggelig samvær. Dette er vår viktigste møteplass i løpet av året, sier NFFOs styreleder Aage Borchgrevink.
Årsmøteprotokollen blir lagt ut på nffo.no om noen dager. Men allerede nå kan vi ta dere gjennom noen av de viktigste sakene:

Lov om kollektiv forvaltning:
NFFO er forpliktet til å implementere lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett.
Klikk her for å lese mer om den nye loven
I den forbindelse fattet årsmøtet vedtak om retningslinjer for forvaltning og fordeling av vederlagsmidler til rettighetshavere. Loven gjør det også nødvendig å foreta endringer i flere av foreningens grunnlagsdokumenter, og i foreningen og fondets budsjett og regnskap, og årsmøtet fattet også vedtak om dette.

Etablering av ny vederlagsordning:
Reise- og diversestipend samt honnør- og utvidet honnørstipend legges ned. Styret får i oppdrag å utforme en individuell vederlagsordning som lyses ut i løpet av 2023, og som årsmøtet 2024 får forelagt til godkjenning. Nedleggelsene har sammenheng med den nevnte loven, og stipendene blir erstattet med nye ordninger i fordelingene av vederlagsmidler som omtales i nettsaken som det er lenket til i kapittelet over.
Ordningen vil bli grundig annonsert og bekjentgjort for NFFOs medlemmer.

Pensjonstilskudd:
Årsmøtet har vedtatt en ordning med pensjonstilskudd til foreningens medlemmer som har begrenset pensjonsinntekt på grunn av sitt virke som faglitterær forfatter og oversetter.
Informasjon om dette vil komme på våre nettsider om kort tid.

Honorar til tillitsvalgte:
Årsmøtet gjorde et vedtak om å nedsette en komite som skal se på hvordan foreningen honorerer tillitsvalgte.

Julian Assange:
Det ble fattet en støtte støtteresolusjon til Julian Assange, som sitter fengslet i Storbritannia.
Les hele uttalelsen her

Utbetalinger:
Det skal gjøres en utredning om praksis for utbetaling av stipend til andre former enn til enkeltpersonsforetak.

Valg:
Merete Franz er valgt til ny nestleder i NFFOs styre.
Anders Vaa er valgt til ny leder i Det faglitterære fond.
Det ble for øvrig utnevnt en rekke nye NFFO-ere i nye verv. Se full oversikt på nffo.no om få dager.

20230318 nffo årsmøtet 152435 lite
God stemning på årsmøtet, mellom Linn Stalsberg (t.v.), Kristina Quintano og Yohan Shanmugaratnam.
20230318 nffo årsmøtet 151449 2 lite
248 NFFO-ere deltok på årsmøtet.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med uvedkommende. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.