Magert budsjett for faglitteraturen

Budsjettforslaget for 2024 kjennetegnes av at regjeringen har ønsket å treffe bredt med altfor lite midler til rådighet. Dessverre gjelder dette både på kultur- og kunnskapsfeltet.

Portrett av Arne Vestbø

NFFO er imidlertid glade for de 44 nye stipendhjemlene under Statens kunstnerstipend:
- Vi forventer at flertallet av disse går til faglitterære forfattere og oversettere, som er en gruppe som har vært oversett i mange år. I dag har vår skribentgruppe kun 7 arbeidsstipender til rådighet, mens skjønnlitterære skribenter har samlet over 90. Denne forskjellsbehandlingen kan gjøres noe med nå, uten at man må ta fra de andre.

Vi er også glade for den lille økningen til tegneserieordningene i Kulturrådet, men leter resultatløst etter mer penger til innkjøpsordningene for sakprosa.

Sakprosaordningene ble prioritert i fjor etter at Sosialistisk Venstreparti gjorde en kjempejobb i budsjettforhandlingene, og da lovet partiets kulturpolitiker Kathy Lie at de skulle jobbe for en ytterligere satsing i neste runde. Denne runden er nå, så her må SV ordne opp igjen! sier generalsekretær Arne Vestbø.

Her kan du lese saken fra i fjor høst

Puslete leselystsatsning

Der den svenske regjeringen slo i bordet med en milliardsatsing for noen uker siden, er det bare noen skarve millioner som settes av her til leselystsatsningen hos oss. Vi har utfordringer knyttet til både leseferdigheter og leselyst, og da er det viktigere enn noen gang at barn og unge har tilgang til et bredt spekter av litteratur.

NFFO mener at behovet for en satsing på sakprosa er mest prekært. En styrking av innkjøpsordningen for sakprosa for barn og unge vil sørge for at det blir skrevet, utgitt og dermed også lest flere bøker. Vi skal jobbe det vi kan for at budsjettforhandlingene ender opp med et langt bedre resultat enn det vi ser nå.

En satsning på leselyst burde også romme gode, oppdaterte læremidler for alle elever, i alle fag, på alle trinn.
- Politikerne er nødt til å skaffe seg oversikt og gjøre noe med den til dels begredelige læremiddelsituasjonen i skole-Norge. Dette perspektivet er fraværende i budsjettet, framhever Arne Vestbø.

Les undersøkelsen om læremiddelsituasjonen i Norge

Satser på norsk fagspråk, men da trengs det mer midler

NFFO har vært positive til regjeringens satsing på norsk fagspråk, og har selv kommet med mange innspill til konkrete tiltak og virkemidler. Da forventer vi mer enn 2 millioner kroner til HK-dir, som blant annet har ansvar for lærebokordningen for høyere utdanning. Samtidig er vi spent på hva bevilgningen til Nasjonalbiblioteket vedrørende kunstig intelligens innebærer.

Les NFFOs argumenter for å satse på lærebokordningen

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med uvedkommende. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.