Ønsker kulturpenger til sakprosaen

Når ekstrapenger fra kulturminister Raja nå skal deles ut, håper generalsekretær Arne Vestbø at sakprosaen står langt fram i rekka av mottakere. Historiker og forfatter Mari Jonassen er en av mange som har fått avlyst viktige oppdrag i 2020.

Collagestip
NFFOs generalsekretær Arne Vestbø og historiker og forfatter Mari Jonassen.

I forrige uke lovte regjeringen 1,86 milliarder kroner i koronatiltak til kulturbransjen. 70 millioner av disse er tiltenkt Statens kunstnerstipend. NFFOs generalsekretær Arne Vestbø ønsker at noen av midlene skal tilfalle faglitteraturen.
– Vi er veldig glade for at kulturministeren har kommet på banen med ekstrastipender som blant annet kan søkes av forfattere og oversettere av sakprosa, sier han.
– Kulturrådets statistikk viser at bokbransjens fall i koronatiden har vært på 23 prosent, og vi vet at sjangeren sakprosaen er den som blør mest. Én av grunnene er at sakprosaen ikke har en forutsigbar innkjøpsordning i bunn, en annen at sakprosa i forsvinnende liten grad finnes i digitalt lydbokformat, som er den delen av markedet som har hatt vekst denne spesielle våren. NFFO mener derfor sakprosaskribenter bør få en betydelig andel av stipendmidlene som trolig skal lyses ut allerede før sommerferien.

I første fase av pandemien var det forfattere som mistet formidlingsoppdrag som led mest, forteller Vestbø.
– Men den neste fasen går mer på kjernen av skrivende virksomhet, og mange forfattere vil ha behov for å stipender for å kompensere for dette årets inntektsbortfall som følge av markedsnedgangen. Det samme gjelder for oversetterne. Bokmessen i London ble avlyst, og Frankfurt blir noe helt annet enn den vanligvis er. Det fører til at forlagene ikke kjøper rettigheter i samme skala som før, og oppdragene som vanligvis ville ha kommet i kjølvannet av messene, gjør at oversetterne allerede melder inn at de har mistet jobber de vanligvis ville fått.

Historiker og forfatter Mari Jonassen er medlem i NFFOs frilansutvalg, og mener situasjonen er alvorlig for mange.
– Som sakprosaforfatter som skriver på heltid er jeg avhengig av støtte i form av stipend. Med covid19-pandemien har jeg fått avlyst flere foredrag denne våren, og svært mange med meg har opplevd det samme. Litteraturfestivaler og litteraturhus har stengt ned. Noen gode tiltak har vi imidlertid fått, som live-streaming av foredrag, men det monner ikke i lengden.
– Når kulturministeren nå lover 70 friske millioner til kulturbransjen, håper jeg at en større andel enn det som har vært vanlig tilfaller oss som skriver og formidler faglitteratur. Sakprosa er også kultur.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med uvedkommende. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.