Slik blir stipend- og vederlagshøsten i NFFO

Vederlagsmidler til individuelle rettighetshavere og pensjonstilskudd er de to nye ordningene du bør gjøre deg kjent med, om du ønsker penger fra NFFO.

20230318 nffo årsmøtet 150715
Fra årsmøtet i NFFO, 18. mars 2023.

1. september lyser NFFO nok en gang ut prosjektstipender for forfattere. Fristen for å søke er 6. oktober kl. 15.

I tillegg utlyser vi i høst to nye ordninger. Dette skjer etter vedtak gjort på NFFOs årsmøte 18. mars i år.

Dette er de to endringene:

  • Reise- og diversestipend har opphørt. Erstattes av en ordning med individuelle vederlagsmidler til rettighetshavere
  • Honnørstipendet utgår. Erstattes av pensjonstilskuddet

Les mer her om årsmøtevedtaket

Ordningen stammer fra lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett, som ble vedtatt i Stortinget i 2021, og som igjen følger opp EUs direktiv om kollektiv rettighetsforvaltning.

Individuelle vederlagsmidler til rettighetshavere (utlysning 1. september til 6. oktober kl. 15)

Når du har skrevet en faglitterær tekst som du har opphavsrett til, eier du denne teksten. Når andre skal bruke det, kopierer de ditt åndsverk – da skal du ha penger for det.

Den nye ordningen skal sikre at faglitterære forfattere og oversettere mottar kompensasjon for bruk av deres åndsverk.

Hvem er kvalifisert for å søke midler?

Hvis du har skrevet bøker eller artikler i 2020, 2021 eller 2022 vil du fra 1. september til 6. oktober kunne du søke om å få utbetalt midler fra den individuelle vederlagsordningen.

Forutsetning er at disse utgivelsene ikke er utgitt under fri lisens, som for eksempel Creative Commons.

Du søker midler ved å logge deg inn på vår stipend- og vederlagsportal.

Minimumsutbetaling per opphaver per år er 1 000 kroner. Maksutbetaling per opphaver per år et begrenset oppad til 30 000 kroner.

Du kan ikke motta kompensasjon for verk som du tidligere har mottatt reise- og diversestipend for, fra NFFO.

Les mer om den individuelle vederlagsordningen her

Pensjonstilskudd (Utlysning 1. november)

Pensjonstilskuddet skal trygge de økonomiske interessene til faglitterære forfattere og oversettere som på bakgrunn av sitt faglitterære virke har en begrenset pensjonsinntekt. Ordningen er forbeholdt medlemmer og finansieres av medlemskontingenten.

Pensjonstilskuddet tildeles medlemmer av NFFO som kan vise til en betydelig faglitterær produksjon over lengre tid. Tilskuddets størrelse fastsettes av NFFOs styre.

Følgende vilkår må være oppfylt for at en søker kan motta pensjonstilskudd:

  • forfattere og oversettere må være 67 år eller eldre i søknadsåret
  • forfattere og oversettere må ha vært medlem av NFFO i fem år før fylte 67 år
  • forfattere og oversettere må være medlem av NFFO på søknadstidspunktet
  • forfattere må ha utgitt faglitteratur i et omfang på til sammen minst 8 bøker
  • oversettere må ha utgitt faglitteratur på minst 5 000 000 tegn med mellomrom eller tilsvarende omfang
  • forfattere og oversettere må ha en faglitterær produksjon som strekker seg over minst ti år
  • forfattere og oversettere kan ikke ha bruttoinntekter (lønn, pensjon, overskudd i næring, renteinntekter, gevinster ved salg av verdipapirer eller andre kapitalobjekter, leieinntekter og annet) som sammenlagt oversteg tre ganger folketrygdens grunnbeløp i året før søknadsåret

Søkere kan kun motta ett pensjonstilskudd per år.

Pensjonstilskuddet gjelder for ett år av gangen, og ønskes ytterligere tilskudd, må det søkes på nytt.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med uvedkommende. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.