Stipendmillioner til forfattere

Kunstig intelligens og teknologi blir en hovedtrend i norsk sakprosa framover. Det er en av konklusjonene etter ny stipendrunde i NFFO. Fredag 16. juni delte vi ut prosjektstipende for 29,2 millioner kroner!

20230318 nffo årsmøtet 170105 stipend
Anders Vaa, styreleder i Det faglitterære fond.

NFFOs stipend er populære som aldri før, med stadig høye søkertall. Torsdag 15. juni delte NFFO ut fem treårige arbeidsstipend til fem frilanseforfattere, og fredag ettermiddag kom andre bølge, denne gang var det prosjektstipend for forfattere som gjaldt.

Her er nøkkeltallene for vårens tildelinger:

  • Det kom inn 712 søknader denne runden, og 684 av disse ble realitetsbehandlet av komitéen.
  • Det ble tildelt støtte til 240 søknader/prosjekter denne runden, noe som gir en tildelingsprosent på 35 prosent.
  • De som ble tildelt støtte fikk i gjennomsnitt 41 prosent av det de søkte om.
  • Et månedsverk er nå på 36 000 kroner, opp 2000 kroner fra i fjor.
  • Stipendene utbetales før sommeren.

Stipendrådgiver Eivor Daae Mæland i NFFO synes det er spesielt positivt at det også har vært en økning i antall debutanter.
– Det har vært stor interesse for prosjektstipendene til forfattere denne runden, noe som gleder oss! Det har vært 5 prosent flere debutanter i søkermassen enn det som har vært vanlig tidligere år.
– Er det noen trender å få øye på i prosjektene?
– Kunstig intelligens og teknologi er en åpenbar trend i vårens søknadsbunke. Vi ser det fortsatt er et helse- og selvhjelpsfokus, særlig relatert til psykisk helse. Så er det fortsatt en del prosjekter som på en eller annen måte inkluderer noe selvbiografisk.
– Som alltid er det også en del prosjekter om annen verdenskrig, men nå handler det i større grad om historier fra de som var på «feil» side. Ellers er det stor variasjon knyttet til temaer blant søkerne våre, og som alltid mange spennende og gode søknader. Vi vil oppfordre alle som fikk avslag om å søke på nytt til høsten! Vi minner også om at det er mulig å søke om mer støtte til prosjekter man allerede har fått støtte til, sier Daae Mæland.

Det er store penger i sving når faglitterære midler skal deles ut, forteller Anders Vaa, styreleder i Det faglitterære fond.
– I år er det satt av hele 57,7 millioner kroner til prosjektstipend til forfattere, og vi deler ut halvparten av dette nå. Alt i alt skal det deles ut 96,5 millioner kroner til forfattere og oversettere gjennom året, og til høsten lyser foreninga ut en ny individuell vederlagsordning som ble bestemt på årsmøtet i 2023, hvor det er satt av om lag 30 millioner kroner.
Det var krevende å prioritere blant så mange gode søknader denne runden, men til slutt landa vi på 240 utvalgte prosjekter. Gratulerer til alle sammen!
– Det kom inn omtrent 200 flere søknader enn normalt, og kombinert med mindre penger i potten på grunn av den nye vederlagsordninga, var det samtidig mange gode søknader som dessverre ikke fikk støtte til sitt prosjekt akkurat i denne omgang. Jeg håper derfor at mange vil prøve seg igjen til høsten. Fristen for å søke er 6. oktober, opplyser Vaa.

Et par påminnelser om prosjektstipendene:

  • Husk at stipendene er skattepliktige, og at de innberettes til Skatteetaten som næringsinntekt. NFFO tilbyr bokføringskurs for medlemmer og debutanter. Les om bokføringskursene og hvordan du kan melde deg på her.
  • OBS! Dette stipendet er BARE til forfattere. Neste søknadsfrist for prosjektstipend til forfatter er 6.oktober 2023 – man kan søke fra 1.september. Det er løpende søknadsfrist på prosjektstipend til oversettere, det vil si at oversetterne kan søke om prosjektstipend når de vil.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med uvedkommende. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.