Vel blåst årsmøte!

Årsmøtet 2023 for NFFO og Det faglitterære fond er historie. Les mer om de viktigste sakene her.

20240309 nffo styret 005 (1)
Styrelederne Anders Vaa (Det faglitterære fond) og til høyre, Aage Borchgrevink (NFFO) fotografert etter årsmøtet 9. mars.

Over 300 delegater samlet seg på hotellet The Hub i Oslo sentrum, der de 9. mars gjennomførte et seks timer langt årsmøte, før de samlet seg til festmiddag.
Søndagen bød på tre ulike fagkonferanser om formidling i akademia ved Janne Stigen Drangsholt, kræsjkurs i skribentøkonomi ved Paal Stavrum og ChatGPT-kurs ved Per Kristian Bjørkeng.

Åpne prosesser

– Det var et innholdsrikt årsmøte, sier NFFOs styreleder Aage Borchgrevink.
– Jeg er glad for at det var et bredt flertall som stilte seg bak majoriteten av forslagagene til vedtak som var lagt fram for årsmøtet. Så kom det også en del innspill og forslag underveis som vi vil ta med oss videre i arbeidet.
– Vi ønsker at det skal være åpne prosesser i NFFO og jeg kan love at alle medlemmer skal involveres og informeres i våre store utviklingssaker. Blant annet har vi nå begynt å offentliggjøre protokollene fra våre styremøter både for fond og forening, som kan leses av alle.
– Jeg og resten av styret setter veldig pris på engasjementet som vi så mange eksempler på under årsmøtet – og selv om det til tider var høy temperatur i salen skal vi ikke være redd for å utfordre hverandre og hele tida ha et kritisk blikk på vår virksomhet, sier Borchgrevink.

Vederlagsordningen

Årsmøtet 2024 vedtok en rekke endringer i statutter og retningslinjer for Det faglitterære fond, for NFFOs stipender og for anke-og vurderingsnemda.
Endringene i Retningslinjer for stipend vil ikke gjelde for stipendene med søknadsfrist 5. april i år, ettersom disse ble utlyst før årsmøtets vedtak trådte i kraft. For de løpende ordningene har søknader nettopp blitt sendt til behandling i komiteen, så retningslinjene gjelder fra årsmøtet.
Les mer her om endringene her
Styret fikk også med seg årsmøtet i en resolusjon i NFFOs arbeid for bedre arbeidsvilkår for forfattere og oversettere med nedsatt arbeidsevne.

– Like mye penger som før

Videre vedtok årsmøtet å videreføre prøveordningen for utbetaling av individuelle vederlag, og har bedt årsmøtet i 2025 ta stilling til om ordningen skal gjøres permanent.
Lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett mv. trådte i kraft i 2021 og stiller nye krav til hvordan kollektive forvaltningsorganisasjoner forvalter sine vederlagsmidler, hvilket innebærer at en del av midlene skal tilbakebetales til forfattere og oversettere hvis verk er kopiert.
Søknadsfrist for neste runde med vederlagsordningen er 31. mai kl. 15.00.
Ordningen lyses ut 22. april.
Det arrangeres også to webinarer for deg som har spørsmål om ordningen, og om søkeprosessen. Begge er 22. april, henholdsvis kl. 13.30 og 18.00.

– Det som er viktig å vite, er at vi totalt sett deler ut like mye penger til forfattere og oversettere som før. Den nye ordningen kan sies å erstatte reise- og diversestipendet, som foreningen hadde tidligere. Det kan også være verdt å merke seg også at vederlagspenger som ikke er blitt gjort krav på tre år etter utlysningen, vil tilbakeføres til fondet og delt ut på nytt, da som stipender.
– Vi vil nå gå gjennom den individuelle vederlagsordningen på ny, og fremme forslag om å gjøre den til en permanent ordning, til neste årsmøte. Selve ordningen er lovpålagt, men styret er takknemlig for de konstruktive innspillene til utformingen, som vi fikk under årsmøtet, og lover å informere godt om hvordan den vil slå ut for våre medlemmer, sier Aage Borchgrevink.

Protokoll for årsmøtet vil bli lagt ut på denne nffo.no i løpet av mars/april.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med uvedkommende. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.