Relevante lenker

Hjemmesiden til De nasjonale forskningsetiske komiteer gir oversikt over forskningsetiske retningslinjer innenfor de forskjellige fagområdene.

Om diskriminerende eller hatefulle ytringer: straffeloven § 185

Om krenkelse av privatlivets fred: straffeloven § 267

Om sitatretten: åndsverkloven § 29

Om ytringsfrihet, sannhetssøking, demokrati og den frie meningsdannelse i Grunnloven: § 100

Om ærekrenkelser: skadeserstatningsloven § 3-6a

Pressens Vær Varsom-plakat. Etiske normer for pressen (trykt presse, radio, fjernsyn og nettpublikasjoner)

Utredningen God skikk fra 2006, publisert på NFFOs hjemmesider kan bestilles i papirformat her.

Last ned hele sjekklista her: Etisk sjekkliste for sakprosa (25.02.2020)

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med uvedkommende. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.