Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

februar
28.

Prosalong i Lillehammer: Nesten menneske, eller?

Er det mulig å forstå dyr? Kan de være ensomme eller uærlige? Eller er det vi mennesker som forstår dyrene gjennom oss selv? To forfattere har skrevet hver sin bok som berører dette temaet. De møtes for å dele tanker om egen og den andres bok.

Collagehamar
Lars Fr.H. Svendsen (tv.) og Alfred Fidjestøl. Foto: Lars Sturlason (Svendsen) og Agnete Brun.

Lars Fr.H. Svendsen har skrevet boken Å forstå dyr. Filosofi for hunde- og katteelskere. Med en filosofisk innfallsvinkel og med referanse og støtte i klassisk og nyere forskning ser han nærmere på grenselinjen mellom menneske og dyr.

Alfred Fidjestøl er forfatter og har skrevet Nesten menneske. Biografien om Julius. Sjimpansen Julius var en norsk A-kjendis på 80- og 90-tallet. Inngangen og utfordringen var klar: Er det mulig å skrive en biografi om et dyr med samme etterrettelighet som om det var et menneske?
Fortellingen om Julius gir oss et unikt innblikk i hva det vil si å være nesten menneske. Det er en tankevekkende og dramatisk historie om det evige spillet om status og makt, om lengsel etter kjærlighet og sex, om ensomhet, død og sorg.
Det samme kan kanskje fortelles om mange andre dyr, og om dyrs møte og samliv med mennesker. Og om mange, og kanskje de fleste, mennesker – enten de forsøkes «fanget» i biografier eller ikke. Er det menneskets møte med dyret eller dyrets møte med mennesket som er det sentrale? Eller blir det, uansett, et individs/pattedyrs møte med seg selv?

Lars Fr. H. Svendsen er professor i filosofi ved Universitetet i Bergen og er nær tilknyttet tankesmien Civita. Han har gitt ut en rekke kritikerroste bøker, blant annet Kjedsomhetens filosofi, Ondskapens filosofi og Ensomhetens filosofi. Bøkene er oversatt til 29 språk.

Alfred Fidjestøl er journalist, filosof og sakprosaforfatter og har gitt ut kritikerroste biografier og historieverk om mennesker som Per Sivle og Askerkretsen – det intellektuelle miljøet rundt Hulda og Arne Garborg. Han har også skrevet om kulturinstitusjoner som Norsk Kulturråd og Det Norske Teatret.

Vel møtt!

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med noen tredjepart. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.