Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

november
23.

Debattmøte i Bergen: Trenger vi norsk på universitetene?

Bergenstudentenes riksmålsforening inviterer sammen med Bergens Riksmålsforening, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO), Forleggerforeningen og Riksmålsforbundet til en paneldebatt om norsk i akademia.

Akd

Engelsk vinner stadig terreng til fordel for norsk i norske universiteter og høyskoler. I dag publiseres hele 9 av 10 forskningspublikasjoner i Norge på engelsk. Stadig mer undervisning og pensum gis på engelsk, også på bachelornivå.
Hvordan kan vi sikre norsk språk og fagspråk i norske forsknings- og utdanningsinstitusjoner? Hva gjør universitetene for å sikre dette målet? Og hvorfor er det egentlig så viktig å ivareta og styrke norsk som fagspråk?

Med oss i panelet har vi rektor Margareth Hagen ved Universitetet i Bergen, språkrådsdirektør Åse Wetås, forlegger Arnstein Bjørke fra Vigmostad & Bjørke og Fagbokforlaget og styreleder Sunniva Whittaker ved Universitet- og høgskolerådet. Debatten ledes av Bjørgulv Borgundvaag fra Forleggerforeningen. Sammen skal de drøfte og finne svaret på disse spørsmålene.

Arrangementet finner sted i rommet Tivoli på Det akademiske kvarter i Bergen den 23. november klokken 18.00. Det vil først innledes av et foredrag av Bjørgulv Borgundvaag fra Forleggerforeningen, før vi forsetter med paneldebatten. Det blir anledning til å stille spørsmål.

Arrangementet blir også strømmet på Facebook

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med noen tredjepart. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.